6. 2a. Narodziny faszyzmu we Włoszech

1. Sytuacja we Włoszech po I wojnie światowej

a. Włosi byli bardzo rozczarowani sytuacją po I wojnie światowej

– byli niezadowoleni ze zbyt, ich zdaniem, małych zdobyczy terytorialnych

– w kraju panował kryzys gospodarczy

– sytuację ludności pogarszało wysokie bezrobocie

b. na fali powojennych frustracji we Włoszech ogromną popularność zdobył faszyzm, który charakteryzował się:

– skrajnym nacjonalizmem

militaryzmem

– stosowaniem przemocy wobec własnych obywateli

– monopolem jednej partii politycznej

dyktatorską formą sprawowania w władzy przez „wodza”

–  antydemokratyzmem, antyliberalizmem i antykomunizmem

c. we Włoszech powstała Narodowa Partia Faszystowska (NPF)

– NPF była partią nacjonalistyczną i wodzowską

– na czele partii stał Benito Mussolini

2. Przejęcie władzy przez faszystów

a. w październiku 1922 r. we Włoszech odbył się tzw. marsz „czarnych koszul” na Rzym

b. król powierzył urząd premiera – Benito Mussoliniemu

3. Rządy faszystów we Włoszech

a. dużym sukcesem Mussoliniego było zawarcie  traktatów laterańskich z papieżem Piusem XI

b. wprowadzono system jednopartyjny

– Narodowa Partia Faszystowska była jedyną legalnie działającą partią polityczną

– wszystkie inne partie zostały zlikwidowane

c. w państwie kluczową rolę odgrywały korporacje skupiające pracodawców i pracowników

d. Benito Mussolini ustanowił własne rządy dyktatorskie, które sprawował jako duce (wódz)

e. na społeczeństwie wymuszano posłuszeństwo przemocą i terrorem

f. Włochy rozpoczęły podboje terytorialne – zajęły Albanię i Etiopię