6. 5. Świat na drodze ku wojnie

1. Militaryzacja III Rzeszy

a. w 1935 r. Niemcy przywróciły powszechny obowiązek służby wojskowej – zakazany przez traktat wersalski

b. rozbudowa Wehrmachtu – siły zbrojne

– tworzenie Luftwaffe – siły powietrzne

– rozbudowa Krigsmarine – marynarka wojenna

c. w 1936 r. wojska niemieckie wkroczyły do zdemilitaryzowanej Nadrenii (remilitaryzacja Nadrenii)

d. w 1936 r. został podpisany pakt antykominternowski

– pakty był wymierzony w ZSRS i partie komunistyczne, zrzeszone w tzw. kominternie (III Międzynarodówce Komunistycznej)

(III Rzesza, Japonia, od 1937 r. Włochy)

2. W marcu 1938 r. Niemcy dokonały tzw. Anschlussu Austrii, czyli włączenia Austrii do III Rzeszy

3. Konflikt niemiecko-czechosłowacki o Sudety

a. w Sudetach mieszkała liczna mniejszość niemiecka, która domagała się włączenia Sudetów do III Rzeszy

b. w celu rozwiązania konfliktu została odbyła się specjalna konferencja w Monachium (29-30 IX 1939 r.)

c. w konferencji uczestniczyli przedstawiciele:

Adolf Hitler (III Rzesza)

Benito Mussolini (Włochy)

Neville Chamberlain (Wielka Brytania)

Édouard Daladier (Francja)

d. uczestnicy podpisali układ monachijski, na mocy którego Sudety zostały włączone do Niemiec

4. Problemy Czechosłowacji wykorzystały Polska i Węgry

a. Polska zmusiła Czechosłowację do oddania Polsce Zaolzia

b. Węgry zajęły Ruś Zakarpacką oraz południową Słowację

5. W marcu 1939 r. nastąpił rozpad Czechosłowacji

a. Niemcy zagarnęły Czechy i utworzyły zależny od nich Protektorat Czech i Moraw

c. słowaccy nacjonaliści proklamowali utworzenie odrębnej Słowacji z księdzem Józefem Tiso na czele

6. Prowadzona przez państwa zachodnie polityka ustępstw wobec III Rzeszy nazywa się appeasement

7. Ekspansja Japonii na Dalekim Wschodzie

a. ekspansja Japonii spowodowana była dążeniem do zdobycia terenów zasobnych w surowce

b. atak japoński na Chiny

– Chiny były osłabione wojną domową między rządem narodowym a komunistami

– w 1931 r. Japończycy zdobyli Mandżurię i utworzyli marionetkowe cesarstwo Mandżukuo

– w 1937 r. przeprowadzili ponowy atak i zajęli znaczną część kraju