2. 4. Wojna polsko-rosyjska 1831 r.

1. Nieudana próba stłumienia powstania przez oddziały rosyjskie

a. przewaga wojsk rosyjskich

– armia carska dowodzona przez feldmarszałka Iwana Dybicza liczyła około 120 tys. żołnierzy

– armia polska liczyła około 50 tys. żołnierzy

b. bitwa pod Grochowem

– wojskami polskimi dowodził Wódz Naczelny książę Michał Radziwiłł, ale dużą rolę odegrał gen. Józef Chłopicki

– bitwa uznawana jest za nierozstrzygniętą

– wojska polskie wycofały się do Warszawy

– ze względu na duże straty Iwan Dybicz musiał zrezygnować z ataku na Warszawę

2. Ofensywa wiosenna wojsk polskich przeciwko wojskom Iwana Dybicza

a. objęcie funkcji Naczelnego Wodza przez gen. Jana Skrzyneckiego

b. plany działań ofensywnych opracował pułkownik Ignacy Prądzyński

c. zwycięskie potyczki pod Wawrem i Dębem Wielkim

d. zwycięska bitwa pod Iganiami (10 kwietnia 1831 r.) – największy sukces wojsk polskich

3. Klęska wojsk polskich pod Ostrołęką – 26 maja 1831 r.

4. Wybuch powstania na tzw. ziemiach zabranych

a. wybuch powstania na Litwie – działalność Emilii Plater

b. wybuch powstania na Ukrainie – wsparcie oddziałów regularnego wojska gen. Józefa Dwernickiego

5. Upadek powstania

a. zdobycie Warszawy przez wojska carskie

– szturm Warszawy nastąpił od strony zachodniej

– wojskami carskimi dowodził feldmarszałek Iwan Paskiewicz

– bohaterska śmierć gen. Józefa Sowińskiego na szańcach Woli

– kapitulacja Warszawy – 8 września 1831 r.

b. ostatnim Wodzem Naczelnym wojsk polskich był gen. Maciej Rybiński

c. opuszczenie kraju przez ostatnie oddziały polskie – żołnierze udali się na emigrację

6. Charakter działań zbrojnych

a. działania zbrojne były regularną wojną prowadzoną przez regularnego oddziały wojska

b. działania partyzanckie miały niewielkie znaczenie militarne

7. Przyczyny upadku powstania listopadowego

a. brak wiary w zwycięstwo wśród najwyższych dowódców

b. przewaga militarna wojsk carskich

c. brak realnej pomocy zagranicznej – mimo sympatii okazywanej przez ludność

d. rezygnacja z uwłaszczenia chłopów, która spowodowała brak zainteresowania z ich strony aktywnym udziałem w walce o niepodległość

Rozwiąż quiz