2. 5. Wielka Emigracja

1. Emigrację, która nastąpiła po klęsce powstania listopadowego nazywamy Wielka Emigracją

a. kraj opuściło około 10 tys. osób

b. największe ośrodki emigracyjne powstały we Francji oraz w Belgii i Anglii

c. nazwa Wielka Emigracja nie odnosi się do jej liczebności, lecz wyjątkowego znaczenia w historii Polski

d. emigracja polistopadowa była zróżnicowana pod względem politycznym

2. Hotel Lambert

a. program konserwatywno-liberalny

działalność dyplomatyczna główną drogą odzyskania niepodległości

– odbudowa Rzeczypospolitej w granicach przedrozbiorowych

– odbudowana Rzeczpospolita miała być monarchią konstytucyjną

– wprowadzenie w sposób ewolucyjny reform społecznych

b. czołowym przywódcą był książę Adam Jerzy Czartoryski

3. Towarzystwo Demokratyczne Polskie (TDP)

a. program republikańsko-demokratyczny

– plan trójzaborowego powstania

uwłaszczenie chłopów

– odbudowa Rzeczypospolitej w granicach przedrozbiorowych

– odbudowana Rzeczpospolita miała być republiką

b. główne dokumenty programowe

Mały Manifest

Wielki Manifest

c. jednym z czołowych działaczy był Ludwik Mierosławski

4. Gromady Ludu Polskiego

a. jedyne duże ugrupowanie działające w Anglii

b. program radykalny

– zniesienie podziałów stanowych

– zniesienie prywatnej własności

– oddanie ziemi w ręce ludu

5. Kultura polska na emigracji

a. Adam Mickiewicz

b. Juliusz Słowacki

c. Zygmunt Krasiński

d. Cyprian Norwid

e. Fryderyk Chopin

 Rozwiąż quiz