3. 2. Zjednoczenie Włoch

1. Sytuacja polityczna na Półwyspie Apenińskim

a. na Półwyspie Apenińskim istniało wiele drobnych państw

b. Wenecja i Lombardia były uzależnione od Cesarstwa Austrii

c. ośrodkiem zjednoczeniowym Włoch stało się Królestwo Sardynii (Piemont)

– w Piemoncie panował  Wiktor Emanuel II

– premierem rządu był gorący zwolennik zjednoczenia Włoch hrabia Camillo Cavour (czyt.: kawur)

2. Droga Włoch do zjednoczenia

a. sojusz Francji z Piemontem – sojusz Napoleona III z Wiktorem Emanuelem II

b. wojna z Austrią – 1859 r.

– bitwy pod Magentą i Solferino1859 r.

– Królestwo Sardynii zostało powiększone o Lombardię

3. Powstanie Królestwa Włoch

a. rewolucja w Królestwie Obojga Sycylii

b. lądowanie „tysiąca czerwonych koszul” Giuseppe Garibaldiego  na Sycylii – 1860 r.

c. ogłoszenie przez ogólnowłoski parlament powstania Królestwa Włochmarzec 1861 r.

– królem Włoch  Wiktor Emanuel II królem Włoch – 17 III 1861 r.

– włączenie Rzymu do państwa włoskiego podczas wojny prusko-francuskiej – 1870 r.

– ogłoszenie Rzymu stolicą Włoch

– papież Pius IX  ogłosił się „więźniem Watykanu”

Rozwiąż quiz