3. 6. Wynalazki przełomu XIX i XX wieku

1. Rozwój przemysłu w drugiej połowie XIX weku

a. unowocześnienie produkcji stali

– wynalezienie pieca martenowskiego

b. powstanie przemysłu chemicznego

– wynalezienie metody  destylacji ropy naftowej – Ignacy Łukasiewicz

– wynalezienie lampy naftowej

c. produkcja nawozów sztucznych

2. Początki elektryczności

a. Michael Faraday (czyt.: majkel faradej)

– wynalezienie prądnicy

– wynalezienie silnika elektrycznego

b. Tomasz Edison

– udoskonalenie prądnicy

– zastosowanie sieci przewodów elektrycznych do przekazywania energii elektrycznej

– budowa elektrowni

– wynalezienie żarówki

3. Rewolucja w komunikacji

a. telegraf Samuela Morse’a – narodziny telekomunikacji1840 r.

b. radiotelegraf 1896

– Aleksander Popow – 1896 r.

Gugliemlo Marconi – 1896 r.

c. telefon  – Alexander Graham Bell1876 r.

d. radio – Gugliemlo Marconi1896 r.

e. kinematograf wynaleziony przez braci Ludwika i Augusta Lumière (czyt.: limier)

4. Rewolucja w transporcie

a. Werner von Siemens – wynalazł tramwaj elektryczny

b. silnik spalinowy – Étienne Lenoir – 1860 r.

c. silnik spalinowy wysokoprężny – Rudolf Diesel

d. wynalezienie samochodu (1885 r.) było dziełem kilku konstruktorów:

Karl Benz

Gottlieb Daimler

Henry Ford – zapoczątkował taśmową produkcję samochodów

f. samolot Wilbur Wright i Orville Wright – 1903 r.

g. sterowiec

5. Najważniejsze odkrycia naukowe

a. w dziedzinie fizyki i chemii

Dymitr Mendelejew – odkrył układ okresowy pierwiastków

Antoine Hanrie Becquerel (czyt.: antłan anri bekrel)– odkrył zjawisko promieniotwórczości1896 r.

– badania nad promieniotwórczością – odkrycie polonu i radu – Pierre Curie i Maria Skłodowska-Curie

– polscy uczeni Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski skroplili tlen

c. w dziedzinie biologii

  Charles Darwin – ogłoszenie teorii ewolucji – 1859 r.

d. w dziedzinie medycyny

Ludwik Pasteur mikrobiologia – szczepionka przeciw wściekliźnie

– zastosowanie w medycynie lampy rentgenowskiej – Wilhelm Röntgen