4. 4. Sytuacja Polaków w zaborze pruskim

1. Sytuacja ziem zaboru pruskiego

a. w 1871 r. – Wielkopolska i Pomorze Gdańskie zostały włączone w skład Cesarstwa Niemieckiego

b. zastąpienie nazwy Wielkie Księstwo Poznańskie nazwą Prowincja Poznańska

2. Kulturkampf – walka Otto von Bismarcka z wpływami Kościoła katolickiego w cesarstwie niemieckim (1871–1878 r.)

a. ustanowienie ustaw, które wprowadzały kontrolę państwową nad Kościołem

b. w zaborze pruskim walka z Kulturkampfem była tożsama z walką w obronie polskości

3. Germanizacja

b. rugi pruskiedeportowanie (wydalanie) Polaków spoza zaboru pruskiego

c. działalność Komisji Kolonizacyjnej (od 1886 r.)

– wykup majątków polskich

– sprzedawanie ich osadnikom niemieckim

d. walka z językiem polskim

– wprowadzenie obowiązkowej nauki języka niemieckiego w szkołach

– zniesienie języka polskiego w szkołach

– wprowadzenie języka niemieckiego jako języka urzędowego

e. utworzenie Hakaty Związek Popierania Niemczyzny w Marchiach Wschodnich1894 r.

g. „pruskie ustawodawstwo wyjątkowe” z lat 1901-1908

– wprowadzenie obowiązku nauczania religii w języku niemieckim

– wprowadzenie obowiązku uzyskania specjalnego zezwolenia na budowę domu

„ustawa kagańcowa” – obowiązek używania języka niemieckiego podczas zgromadzeń publicznych

4. Walka Polaków z germanizacją

a. rozwój działań w ramach pracy organicznej

b. powstanie Związku Spółek Zarobkowych

c. działalność Piotra Wawrzyniaka

– założył Bank Ludowy w Śremie

– zakładał spółki kredytowe

– zakładał spółdzielnie

d. działalność Towarzystwa Czytelni Ludowych

e. sprzeciw Michała Drzymały wobec zakazu budowy domu – mieszkał w wozie cyrkowym

f. strajk dzieci wrzesińskich przeciwko obowiązkowi nauki religii w języku niemieckim – 1901 r.

Rozwiąż quiz