5. 6. Spawa polska u schyłku I wojny światowej

 

1.  Akt 5 listopada – proklamacja dwóch cesarzy z 5 XI 1916 r., której celem było pozyskanie poparcia Polaków

a. powołanie Tymczasowej Rady Stanu (namiastka polskiego rządu)

b. tworzenie Polskiej Siły Zbrojnej (Polnische Wehrmacht) – do Polskiej Siły Zbrojnej zostały wcielone Legiony Polskie

c. kryzys przysięgowy – VII 1917 r.

– odmowa złożenia przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier przez część żołnierzy polskich służących w Polskiej Sile Zbrojnej

Józef Piłsudski i legioniści, którzy odmówili złożenia przysięgi, zostali uwięzieni

d. z pozostałych żołnierzy został utworzony pod dowództwem austriackim Polski Korpus Posiłkowy

e. powołanie Rady Regencyjnej  – IX 1917 r.

 

2. Sprawa polska w ostatnim roku wojny

a. oświadczenie prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona z 8 I 1918 r. (czternaście punktów Wilsona) o konieczności odbudowy niepodległej Polski

b. 3 VI państwa ententy wydały deklarację, w której odbudowa niepodległej Polski została uznana za jeden z warunków trwałego pokoju (3 VI 1918 r.)

 

3. Polacy na konferencji paryskiej

a. wzrost znaczenia Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu (KNP)

– został uznany przez państwa ententy za reprezentanta narodu polskiego

– czołowi działacze Komitetu Narodowego Polskiego: Roman Dmowski  i Ignacy Jan Paderewski

b. udział delegacji polskiej w konferencji paryskiej

– premie Ignacy Jan Paderewski

– Roman Dmowski

– Władysław Grabski